R-PAS

Qué és el R-PAS?

www.r-pas.org (*)

Sistema Rorschach d’Avaluació de l’Execució (Rorschach Performance Assessment System)

El Sistema Rorschach d’Avaluació de l’Execució (R-PAS) és un enfocament per utilitzar la prova de taques de tinta de Rorschach a la pràctica aplicada. El R-PAS procura afermar el Rorschach en les seves bases empíriques , millorar la seva base normativa, integrar conclusions internacionals, reduir la variabilitat de l’examinador , i augmentar la seva utilitat. Ha estat desenvolupat per Gregory Meyer, Donald Viglione, Joni Mihura, Robert Erard, i Philip Erdberg, juntament amb Fabiano Miguel.

El seu objectiu és tenir un sistema clínicament profund, basat en l’evidència, transparent en la seva lògica, fàcil de manegar i enfocat internacionalment, d’avaluació de la conducta vers les taques de tinta com a estímul, que sigui disponible per a la pràctica aplicada i generi inferències sòlides. Amb aquesta finalitat, proporcionen moltes característiques valuoses per augmentar l’avaluació individualitzada, incloent :

 • Selecció de variables basades en evidència empírica
 • Pautes detallades per a l’administració de la prova
 • Procediments concisos per a optimitzar el nombre de respostes
 • Regles bàsiques i guies avançades per codificar les respostes
 • Guies detallades per a clarificar dubtes en la codificació
 • Nous valors de referència basats en normes internacionals
 • Taules de qualitat de forma que emfatitzen precisió i convencionalitat
 • Presentació de dades que utilitzen gràfics de fàcil lectura basats en percentatges estàndard
 • La capacitat d’ajustar la complexitat del protocol per veure el que es destaca com a primordial
 • Codificar utilitzant qualsevol plataforma de la Red
 • Traduccions en molts idiomes en progrés

(*) En aquesta pàgina es poden trobar connexions al capítol introductori del manual, que va ser publicat a l’agost de 2011, així com l’índex de matèries del manual.