Saltar al contenido →

WISC- IV : Interpretació i Aplicacions

Professor: Pere Barbosa i Colomer

Adreçat a: Psicòlegs, psicopedagogs i altre personal assistencial clínic i educatiu.

Objectius:

– Mostrar com el WISC-IV, a més de ser un test d’intel·ligència, dona un perfil de personalitat.

– Mostrar els aspectes intel·lectuals i les habilitats cognoscitives del subjecte.

– Detectar els trastorns d’aprenentatge.

Contingut:

-.Descriure els materials que constitueixen el test. Principals modificacions i canvis.

– Presentar un procediment i tècnica per obtenir la interpretació dels diferents índexs del QI total i dels diversos subtests.

– Mostrar el perfil de personalitat del subjecte

– Detectar habilitats i factors intel·lectuals del subjecte segons els diferents trastorns d’aprenentatge.

– Proporcionar una bibliografia comentada.

Programa

  1. Introducció històrica.
  2. Modificacions: nous subtests. Nova estructura del WISC-IV.
  3. Procediment d’interpretació: intel·ligència general, índexs, subtests.
  4. Aplicació clínica i psicopatològica.
  5. Diferents trastorns d’aprenentatge.

Duració total: 8 hores

Pere Barbosa i Colomer.

Psicòleg especialista en psicología clínica, Llicenciat en Ciències de l’Educació, Diplomat en Psicologia Escolar. Membre fundador de l’SCRIMP i de la SERYMP. Membre fundador i didacta de l’ACPP i l’AEPP. Membre de l’EFPP i de la FEAP. Professor de l’Institut Universitari en Salut Mental de la FVB-URL.

Preu: 100 Euros.

Inscripció: a través del formulari de contacte.

Observacions:

Es requerirà un mínim d’alumnes per iniciar l’activitat.

Es lliurarà certificat d’assistència (mínim 80% d’assistència).

Bibliografia recomanada

– SATTLER, R. (2010). Evaluación infantil. México: Manual Moderno.

-CAYSSIALS, N.R. (1997).La escla de inteligencia WISC-III en la evaluación psicológica infantil-juvenil. Buenos Aires: Paidós.

– FLANAGAN, D. P., – KAUFMAN, A.C. (2012), Claves para la Evaluación con el WISC- IV, México, Manual Moderno.