Saltar al contenido →

Curs de Rorschach: Codificació i Interpretació

Pròxim curs: gener de 2020.

Professores:

  • Codificació: Yolanda González Rivero i Teresa Roura
  • Interpretació: Rosa Royo, Yolanda González Rivero i Teresa Roura

Adreçat a: professionals de la salut mental que tinguin formació en psicologia clínica

Objectius: Aprendre a utilitzar el Rorschach com a eina d’avaluació de la personalitat

Contingut:

Bloc 1. Codificació
– Aspectes generals
– Aplicació del mètode
– Codificació de les respostes: conceptes, característiques i significació
– Elaboració del resumen estructural
– Codificació en grup
– Pràctica individual

Bloc 2. Interpretació
– Procediment
– Constel•lacions, components i significació
– Anàlisi de la seqüència de resposta
– Aproximació a la integració
– Pràctica d’interpretació en grup
– Pràctica individual

Duració: 80 hores en total, de les quals:

– 40 hores presencials, distribuïdes en 10 sessions, 5 en el primer bloc (codificació) i 5 en el segon bloc (interpretació)
– i 40 hores “on line”, 20 hores per codificació i 20 per a interpretació, a travès de correu electrònic.

Horari: Un dissabte al mes, de 10 a 14 hores, o dos.

Preu: 100 Euros/mes x 10 mesos = 1.000 Euros, o bé 200 Euros/mes x 5 mesos.

Nota: es podrà escurçar la durada total del curs si hi ha acord entre els alumnes d’efectuar dues sessions cada mes, en dissabtes de 10 a 14 hs.

Observacions: Es requerirà un mínim de sis alumnes per tal d’iniciar l’activitat.

És imprescindible la presentació del currículum dels aspirants i la superació d’una entrevista prèvia.

Avaluació: 80% d’assistència, participació en classe, presentació d’exercicis i de 3 protocols.
Per lliurar el certificat de cada curs es requerirà la presentació de tres protocols de Rorschach, codificats i interpretats, que hauran de ser avaluats pels docents.

Bibliografia recomanada:
– EXNER, J.E. (1994). El Rorschach: Un sistema comprehensivo. Vol. 1: Fundamentos Básicos (3º ed.). Psimática.
– EXNER, J.E. (2007). Principios de interpretación del Rorschach: Un manual para el sistema comprehensivo. Psimática.
-SCRIMP. Bibliografía I y II. Traducción al español de Rorschach Workshops.
– SENDÍN, M.C. (2007). Manual de interpretación del Rorschach para el sistema comprehensivo (3º ed.). Psimática.

– EXNER, J.E. (2003) Manual de Codificación del Rorschach para el Sistema Comprehensivo. (5º Edición) Editorial Psimática.

Inscripció:

A través del formulari de contacte.