Quan la clínica i l’escola es troben

El pacient i l’alumne sempre son la mateixa persona

Professor: Oscar Puigardeu Aramendia

Adreçat a: professionals de la salut mental que tinguin formació en psicologia clínica i docents d’atenció a la diversitat o orientadors/res.

Objectius:

 • Reflexionar sobre les trobades entre els professionals de la salut mental i els professionals de l’educació.
 • Coneixement i desconeixement entre Salut i Escola. Prejudicis, mals entesos i espais per la col·laboració.
 • Aspectes tècnics de les trobades interprofessionals multidisciplinaris.
 • Estratègies pel treball en xarxa i la construcció de casos.
 • Aspectes ètics en la col·laboració entre els espais terapèutics i els espais educatius.

Contingut:

Objectius de les trobades salut/escola

 • Enquadrament de les trobades
 • Funcions i rols
 • Continguts de les trobades

Que desconeix l’escola de salut

 • Com entén l’escola el diagnòstic i quin us en fa
 • Com entén l’escola el procés terapèutic
 • Com entén l’escola una hospitalització psiquiàtrica

Que desconeix salut de l’escola

 • Recursos educatius per l’alumnat amb trastorn mental
 • Models d’intervenció i metodologies en els centres educatius
 • El context real i el grup classe en els centres educatius
 • El paper de les famílies davant les dificultats en salut mental

Intervenció en xarxa

 • Reconeixement de rols i funcions
 • Lideratge i treball en Xarxa
 • Establiment de focus de treball

Família i infant (alumne i pacient)

 • Participació i informació de la família
 • Retorn a l’infant/jove
 • Situacions d’especial dificultat

Aspectes ètics

 • Confidencialitat
 • Be superior del menor
 • Situacions de risc

Duració: 10 hores en total, de les quals:
– 8 hores de classe virtual o presencial (a determinar), distribuïdes en 2 sessions de 4h.
–2 hores de treball autònom dels assistents destinades a la preparació de la vinyeta clínica a presentar i/o lectura del material bibliogràfic.

Horari: 2 sessions de 4 hores.

Calendari: Dos dissabtes del primer trimestre a concretar.

Preu: 150 Euros. Membres SCRIMP y col·legiats/des COPC: 120 Euros (20% de descompte).

Observacions: Seria de molt interès poder realitzar en el curs l’anàlisi i discussió d’algunes vinyetes clíniques aportades pels assistents. Per aquest motiu es proposa a tots els assistents, en la mesura del possible, que puguin preparar la presentació d’una situació de trobada entre l’àmbit sanitari i educatiu per poder-ne fer un treball durant les sessions. Aquest no és un requisit per participar en el curs.

Bibliografia recomanada:
– Amoros, J (2009). Comportamentes pertorbadors i serveis educatius Ambits depsicopedagogia: revista catalana de psicopedagogia i educació, ISSN 1885-6365,Nº. 27, 2009, págs. 9-13
– Pérez Triviño, M. J. (2012) Treball En Xarxa: Una Proposta metodológica Per Promoure La Coresponsabilitat En l’educació Al Territori. A educació Social. Revista d’intervenció Socioeducativa. 49, 131-44,
– Puigardeu, O. (2021)Aspectes ètics de l’ús de mesures de contenció coercitiva en l’entorn educatiu. A REIRE: revista d’innovació i recerca en educació, 14, 2.
– Puigardeu, O. Giner, T. (2010) El trabajo en red en la intervención. Organización y gestión educativa. A Revista del Fórum Europeo de Administradores de la Educación, , Vol. 18, Nº 2, 2010, págs. 20-23.
– Ubieto, R. (2007). Modelos de trabajo en red. Educación social. A revista de intervención socioeducativa. 36, 26-39.

Professor:
Oscar Puigardeu Aramendia és doctor en psicologia per la URLL, Màster en atenció educativa a la diversitat per la UNED, Màster en psicodiagnòstic UPF i Màster en psicoteràpia per la URLL. Especialista en Rorschach i membre de la ISR, SERYMP i SCRIMP. Actualment és el coordinador del CRETDIC de Barcelona Ciutat (Departament d’Ensenyament), professor associat de la UB i professor col·laborador de la UOC.

My Agile Privacy
Aquest lloc utilitza «cookies» tècniques per a millorar l'experiència de l'usuari. En fer clic en "Acceptar", s'autoritzen totes les d'elaboració de perfils. En fer clic en "No accepto" es desactiven totes les «cookies» d'elaboració de perfils.
Advertencia: algunas funciones de esta página pueden estar bloqueadas como resultado de sus opciones de privacidad.