Investigacions científiques

A mesura que ens vagin arribant, anirem publicant els treballs i les investigacions en las que participin membres de l’SCRIMP.

Podeu verue els següents: