Investigacions científiques

A mesura que ens vagin arribant, anirem publicant els treballs i les investigacions en las que participin membres de l’SCRIMP.

Podeu verue els següents:

 

My Agile Privacy
Aquest web utilitza galetes tècniques i de perfils de visitants. El botó "Accepto" les autoritza totes, "No accepto" rebutja l'ús i "Detall" és només informativa..
Advertencia: algunas funciones de esta página pueden estar bloqueadas como resultado de sus opciones de privacidad.