Curs de Rorschach Nivell III

Docent: Consuelo Liberal

Curs mensual.

Dies i horaris: Quart dissabte de mes, de 9 a 13 hores. Nota: l’horari és temptatiu, és a dir, s’acabarà d’acordar amb els alumnes.

Destinataris: Els alumnes que hagin superat els nivells I i II.

Metodologia: Aspectes teòrics i pràctics de la interpretació. Presentació de casos per part d’alumnes i professora. Cada cas serà enviat al grup per al seu estudi i posada en comú el dia de la classe.

Duració: 80 hores (40 presencials i 40 en línia)

Avaluació: Informe escrit amb estudi i interpretació del cas; prèviament supervisada la codificació.

Assistència: Un mínim del 80% per a obtenir el títol.

Programa
1ª Classe:

Revisió dels següents punts, base para la resta de les classes:

– Motiu de passació del Rorschach. Petició o preguntes sobre aquest tema.

Actitud davant la prova; -Revisió/dubtes de variables en la codificació; -Què ens crida l’atenció?; Dades interpretatives: quantitatius i qualitatius; -Estructura de la personalitat: neuròtica, *borderline, psicòtica; -Mecanismes de defensa; -Conflicte actual; Orientació diagnòstica (adaptatius, neuròtics, trastorns de personalitat, psicosi…); -Orientació terapèutica i pronòstic.

Cas “normal”

2ª Classe

– Cas “neuròtic” Aplicació del guió.

3ª Classe

– Cas trastorn adaptatiu. Aplicació del guió.

4ª Classe

– Cas neuròtic amb trets de trastorn de personalitat. Aplicació del guió.

5ª Classe

-Cas trastorn de personalitat. Aplicació del guió.

6ª Classe

– Cas alumne. Aplicació del guió.

7ª Classe

– Cas borderline. Aplicació del guió.

8ª Classe

– Cas test y retest. Aplicació del guió.

9ª Classe

– Cas psicosi. Aplicació del guió.

10ª Classe

– Revisions. Dubtes. Informes…

Els casos que aportin els alumnes poden substituir als casos de la professora

* * *
Bibliografia a consultar

-Exner “El Rorschach”

-Exner “Principios de Interpretación del Rorschach”

-Sendín “Manual de Interpretación del Rorschach para el Sistema Comprehensivo”

-Dittborn “Estructuras psicóticas, limítrofes y neuróticas de la personalidad en el test de Rorschach”

* * *

Preu: 125 Euros per sessió. Total: 1250 euros. Membres SCRIMP i col.legiats COPC, 100 Euros (20% de descompte).

Per a l’admissió al curs és preceptiu enviar CV actualitzat i haver superat els nivells I i II

Per a més informació, ompliu el formulari de contacte.

My Agile Privacy
Aquest lloc utilitza «cookies» tècniques per a millorar l'experiència de l'usuari. En fer clic en "Acceptar", s'autoritzen totes les d'elaboració de perfils. En fer clic en "No accepto" es desactiven totes les «cookies» d'elaboració de perfils.
Advertencia: algunas funciones de esta página pueden estar bloqueadas como resultado de sus opciones de privacidad.