Grup de treball en Tècniques Projectives

Un grup de companys encapçalat per Noelia Belmonte, Yolanda González i Teresa Roura ha estat acceptat com a Grup de Treball de la Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia del COPC.

Actualment s’estan preparant iniciatives d’investigació i difusió de les T.P.

Els objectius generals són:

  • Fomentar el coneixement de les Tècniques Projectives com a eina psicodiagnòstica entre professionals de la Psicologia.
  • Ser un referent en l’assessorament per a qualsevol persona que s’adreci al COPC demanant informació sobre Tècniques Projectives.
  • Difondre i potenciar l’ús de les Tècniques Projectives com a eina diagnòstica i pronòstica en l’àmbit clínic.
  • Promoure el desenvolupament i la investigació en Tècniques Projectives i comunicar els seus resultats a la comunitat científica.
  • Creació d’un grup de recerca sobre l’aplicació d’aquestes tècniques.
  • Fomentar la formació de qualitat en tècniques projectives en l’àmbit del psicodiagnòstic, que garanteixi un correcte ús professional d’aquestes per part del Psicòleg/oga.

Els objectius específics són:

  • Oferir conferències per donar a conèixer les Tècniques Projectives i les seves aplicacions en els diversos àmbits de la Psicologia.
  • Compartir coneixements i intercanviar experiències amb altres psicòlegs/ògues que les utilitzen.
  • Desenvolupar la investigació i els coneixements actuals sobre el Test de Rorschach i altres tècniques projectives en l’àmbit infantil i d’adults.
  • Coordinar-se amb altres grups, societats i col·legis professionals que estiguin interessats en el Test de Rorschach i altres tècniques projectives, per millorar el seu ús, la seva difusió i aplicació, intercanviant informació i organitzant jornades de formació pels professionals de la Psicologia.

Per informar-se i sol·licitar l’acceptació al grup, cal clicar a la pàgina del Grup del COPC

My Agile Privacy
Aquest web utilitza galetes tècniques i de perfils de visitants. El botó "Accepto" les autoritza totes, "No accepto" rebutja l'ús i "Detall" és només informativa..
Advertencia: algunas funciones de esta página pueden estar bloqueadas como resultado de sus opciones de privacidad.