Formació

Programa 2022-2023

Les activitats anunciades en aquest programa es duen a terme, habitualment, a Barcelona. El lloc concret de realització l’informarà oportunament el professor de la matèria.

L’SCRIMP organitza activitats formatives «in situ», arreu de Catalunya, a demanda de grups interessats en temes concrets. A tal efecte s’adapta el programa a la demanda específica. L’SCRIMP, per mitjà del professor de la matèria, proporcionarà un certificat d’assistència si s’ha assistit, al menys, al 80% de l’activitat. Es requerirà un mínim d’alumnes per iniciar cada activitat.

L’SCRIMP ofereix formació en:

– PSICODIAGNÒSTIC CLÍNIC

– PSICODIAGNÒSTIC EN EL MARC ESCOLAR I FAMILIAR

– AVALUACIÓ EN RECURSOS HUMANS

– PERITATGES JUDICIALS

– CURS DE RORSCHACH: Codificació i Interpretació

L’Escola de l’SCRIMP, fundada l’any 1975, té la finalitat de contribuir a la formació i aprofundiment en Psicologia Clínica d’orientació dinàmica, fent especial èmfasi en el psicodiagnòstic clínic, psiquiàtric, escolar, forense i laboral. El psicodiagnòstic té una importància fonamental per comprendre i avaluar la personalitat, per planificar adequadament una psicoteràpia i pel seguiment dels tractaments.

Nosaltres, com a institució sense finalitat de lucre, només posem en contacte els alumnes amb el professor, i vetllem per la qualitat de l’ensenyament atorgant la condició de professor a professionals de llarga formació i experiència.

Cursos 2022-2023:

PROFESSORAT: Yolanda González i Teresa Roura
PROFESSORAT: Yolanda González i Teresa Roura
PROFESSORA: Ana María Tuset Bertran
.

I alguns cursos més, què es poden consultar a la pàgina de cursos de psicodiagnòstic.

My Agile Privacy
Aquest web utilitza galetes tècniques i de perfils de visitants. El botó "Accepto" les autoritza totes, "No accepto" rebutja l'ús i "Detall" és només informativa..
Advertencia: algunas funciones de esta página pueden estar bloqueadas como resultado de sus opciones de privacidad.