Requisits per accedir a la formació en Rorschach

Formació prèvia per cursar nivells de Rorschach I i II
Titulació:

– Titulació mínima de grau o llicenciatura en psicologia, de qualsevol especialitat, o bé titulació en medicina amb especialitat en psiquiatria.

– Excepcionalment i prèvia valoració, es podrà acceptar la titulació d’altres carreres en les quals s’hagi adquirit una base de coneixements sobre psicometria i tests, especialment projectius.

– Altres titulacions, sempre en el nivell de Grau Universitari o superior. En aquest cas l’acceptació de l’alumne depèn de la decisió dels docents, i la certificació final és d’assistència al curs i NO HABILITA per accedir a la certificació d’Expert en Rorschach.

A més s’ha de disposar d’una de les següents opcions:

– Inscripció col·legial.

– Quan la titulació sigui estrangera, haurà d’estar homologada pel Ministeri d’Educació Espanyol.

My Agile Privacy
Aquest lloc utilitza «cookies» tècniques per a millorar l'experiència de l'usuari. En fer clic en "Acceptar", s'autoritzen totes les d'elaboració de perfils. En fer clic en "No accepto" es desactiven totes les «cookies» d'elaboració de perfils.
Advertencia: algunas funciones de esta página pueden estar bloqueadas como resultado de sus opciones de privacidad.