Butlletins

“El Butlle”, o més ben dit el Butlletí, la publicació interna de l’SCRIMP, pot ser parcialment consultada des d’Internet en aquestes pàgines. Tenim disponibles les edicions a partir del número 34, dels que disposem el contingut en format digital.

Des de la dessaparició de la Comissió de recerca i publicacions, el Bulletí ha deixat de publicar-se. No obstant això, mantindrem la presència dels exemplars publicats pel alt valor que considerem que tenen moltes d’aquestas pàginas.

Lista de Bulletins disponibles:

My Agile Privacy
Aquest lloc utilitza «cookies» tècniques per a millorar l'experiència de l'usuari. En fer clic en "Acceptar", s'autoritzen totes les d'elaboració de perfils. En fer clic en "No accepto" es desactiven totes les «cookies» d'elaboració de perfils.
Advertencia: algunas funciones de esta página pueden estar bloqueadas como resultado de sus opciones de privacidad.