Butlletins

“El Butlle”, o més ben dit el Butlletí, la publicació interna de l’SCRIMP, pot ser parcialment consultada des d’Internet en aquestes pàgines. Tenim disponibles les edicions a partir del número 34, dels que disposem el contingut en format digital.

Des de la dessaparició de la Comissió de recerca i publicacions, el Bulletí ha deixat de publicar-se. No obstant això, mantindrem la presència dels exemplars publicats pel alt valor que considerem que tenen moltes d’aquestas pàginas.

Lista de Bulletins disponibles: