Expressió Gràfica Infantil de 1 a 5 anys

Professora: Martha C. Ortega Minaya

Adreçat a: Psicòlegs clínics, psicoterapeutes i professionals de la Salut Mental

Objectius:

 • Adquirir una tècnica bàsica d’anàlisi i interpretació atenent a l’especificitat del test aplicat.
 • Aprendre a considerar l’etapa psicoevolutiva i integrar les respostes emocionals pròpies de l’edat.
 • Distingir els criteris clínics i dinàmics com a eines per elaborar un informe.

Contingut:

 • Introducció: Fonaments del llenguatge gràfic i projectiu.
 • Des de l’aplicació de tècniques gràfiques projectives considerar les etapes evolutives del nen de 1 a 5 anys e indicadors emocionals que el complementen.
 • Aspectes tècnics de l’administració dels tests projectius gràfics bàsics a la primera infantesa.
 • Exposició de diferents produccions gràfiques: anàlisi i interpretació segons el desenvolupament psicoevolutiu de l’infant.

Metodologia:

 • Curs eminentment pràctic a partir d’exposicions teòric-clíniques per part del docent, amb material gràfic infantil que permeti abordar criteris bàsics segons el desenvolupament psicoevolutiu i afectiu-emocional.
 • Tècnica d’anàlisi, interpretació i integració dels resultats d’observació de la producció gràfica infantil.
 • Experiència grupal del tema 4 desenvolupat pels assistents i dirigit per la docent.
 • La tècnica didàctica aplicada a classe virtual consistirà en exposició directa per part del docent, incorporació de presentacions visuals per a la observació del material gràfic i participació del grup en dinàmiques creades d’anàlisi i síntesi en cada cas presentat.
 • El programa es desenvolupa en mòduls que constitueixen una unitat, cada classe serà de dues hores i mitja.

Duració: 10 hores a desenvolupar en quatre mòduls de 2 hores i 30 minuts cadascú.

Horari i dates: A determinar

Preu:160 Euros. Membres SCRIMP i col·legiats COPC, 128 Euros (20% de descompte).

Observacions: Els assistents que desitgin obtenir un certificat acreditatiu del curs hauran d’assistir als quatre mòduls.

Bibliografia bàsica recomanada:

 • BALAY, R. (2016). Entender los dibujos de su hijo. Editorial Medici.
 • BARBOSA, P. y SALES, A. (2018). Tests proyectivos gràficos HTP, administración e interpretación. Editorial Xoroi.
 • BOUTONIER. J. (1980). El dibujo en el niño normal y anormal. Biblioteca del Educador Contemporáneo. Editorial Paidós.
 • CORMAN, L. (1971). El Test de los Garabatos. Exploración de la personalidad profunda. Editorial Kapelusz.
 • CROTI, E. y MAGNI, A. (2010). Significado de los símbolos en los dibujos de los ninos. Editorial Sirio.
 • CROTI, E. y MAGNI, A. (2007). Garabatos. El lenguaje secreto de los ninos. Editorial Sirio.
 • DI LEO, J.H. (1974). El dibujo y el diagnostico psicológico del niño normal y anormal de 1 a 6 años. Editorial Paidós.
 • KOPPITZ, E.M. (1976). El dibujo de la figura humana en los ninos. Evaluación Psicológica. Editorial Guadalupe.
 • PONT AMENÓS, T. (2014). Los tests gráficos en el psicodiagnóstico. Editorial Síntesis.
 • RADRIZZANI, G. et al (2015). Dibujo de la figura humana, escala argentina de 2 a 6 años y 11 meses. Editorial Lugar.
 • WINNICOTT, D. (2002). Realidad y juego. Editorial Gedisa.
 • WINNICOTT, D. (1999). Escritos de pediatria y psicoanàlisis. Editorial Paidós Ibérica.
 • WINNICOT, D. (1990). El gesto espontáneo. Editorial Paidós.
 • ZIV, A. y DIEM, J. (1981). Análisis de la expresión plàstica del preescolar. Editorial Kapelusz.

Docent: Martha Ortega Minaya és doctora en Psicologia i especialista en psicologia clínica, experta en Rorschach i Mètodes Projectius per la SERYMP. Docent de Tècniques Projectives i acreditada com a psicoterapeuta per la FEAP. Membre de Ple Dret de la ACPP-AEPP, SERYMP y SCRIMP i membre del Grup Psicoanalític de Barcelona.

My Agile Privacy
Aquest lloc utilitza «cookies» tècniques per a millorar l'experiència de l'usuari. En fer clic en "Acceptar", s'autoritzen totes les d'elaboració de perfils. En fer clic en "No accepto" es desactiven totes les «cookies» d'elaboració de perfils.
Advertencia: algunas funciones de esta página pueden estar bloqueadas como resultado de sus opciones de privacidad.