Novetats institucionals

Nova Junta

A l’Assemblea Anual Ordinària del 25 de març de 2023 ha sortit aprovada la nova Junta, formada per:

Presidenta: María Teresa Roura Fernández

Secretària: Yolanda González Rivero

My Agile Privacy
Aquest web utilitza galetes tècniques i de perfils de visitants. El botó "Accepto" les autoritza totes, "No accepto" rebutja l'ús i "Detall" és només informativa..
Advertencia: algunas funciones de esta página pueden estar bloqueadas como resultado de sus opciones de privacidad.