Novetats institucionals

Nova Junta

A la darrera Assemblea Anual Ordinària del 16/3/19 ha sortit aprovada la nova Junta, formada per:

Presidenta: Yolanda González Rivero

Secretària: Teresa Roura

Tresorer: Silvio Sember

Vocal Promoció: Alice Mascia

Vocal Promoció: Martha Ortega Minaya

Vocal Ensenyament: Begoña González

Vocal Ensenyament: Consuelo Liberal

 

My Agile Privacy
Aquest web utilitza galetes tècniques i de perfils de visitants. El botó "Accepto" les autoritza totes, "No accepto" rebutja l'ús i "Detall" és només informativa..
Advertencia: algunas funciones de esta página pueden estar bloqueadas como resultado de sus opciones de privacidad.