Articles

En aquesta adreça penjarem articles d’interès per a les Tècniques Projectives i el Rorschach, a disposició dels visitants de la pàgina.

Encetem aquesta llista amb un article d’Anne Andronikof publicat a la revista Rorschachiana, traduït al castellà per Helena Lunazzi et al., amb la autorització verbal d’Anne Andronikof, per gentilesa d’Helena Lunazzi.

Esperem que sigui del vostre interès.

  1. El Legado Cientifico de John Exner-Anne Andronikof
  2. Valoración de la Psicoterapia – Consuelo Liberal Górriz
  3. Estudio de la personalidad histérica – Pere Barbosa Colomer y Artur Sales Monegal
My Agile Privacy
Aquest lloc utilitza «cookies» tècniques per a millorar l'experiència de l'usuari. En fer clic en "Acceptar", s'autoritzen totes les d'elaboració de perfils. En fer clic en "No accepto" es desactiven totes les «cookies» d'elaboració de perfils.
Advertencia: algunas funciones de esta página pueden estar bloqueadas como resultado de sus opciones de privacidad.