Vera Campo

Amb profund dolor la Societat Catalana de Rorschach i Mètodes Projectius comunica la defunció, en la matinada del 14 d’abril d’enguany, de la nostra companya i mestra Vera Campo.

Vera va ser fundadora i presidenta de l’SCRIMP, va dirigir múltiples comissions i va ser també fundadora de l’Escola Catalana del Rorschach, com docent de múltiples promocions d’alumnes.

Descansi en pau!

* * * * *

20 d’octubre de 2018: acte homenatge a la Vera Campo

My Agile Privacy
Aquest web utilitza galetes tècniques i de perfils de visitants. El botó "Accepto" les autoritza totes, "No accepto" rebutja l'ús i "Detall" és només informativa..
Advertencia: algunas funciones de esta página pueden estar bloqueadas como resultado de sus opciones de privacidad.