Nouhad Dow

Amb profund dolor la Societat Catalana de Rorschach i Mètodes Projectius comunica la defunció, el 12 de desembre de 2017, de la nostra companya i mestra Nouhad Dow.

Nouhad va ser fundadora de la SCRIMP i de l’Escola Catalana del Rorschach, on va ensenyar durant anys, i la primera professora de Tests Projectius de la Facultat de Psicología de la Universitat de Barcelona a la seva creació.

Descansi en pau!

Anunci: acte homenatge a Nouhad

My Agile Privacy
Aquest web utilitza galetes tècniques i de perfils de visitants. El botó "Accepto" les autoritza totes, "No accepto" rebutja l'ús i "Detall" és només informativa..
Advertencia: algunas funciones de esta página pueden estar bloqueadas como resultado de sus opciones de privacidad.