Ser membre

Requisits i avantatges

Requisits:

Formar part de la Societat Catalana del Rorschach i Mètodes Projectius implica cumplir certs requisits que posen en valor la qualitat de la condició de membre.

Per a ser reconegut com a tal, s’exigeixen els següents:

– Ser titulat superior amb grau de llicenciat en psicologia o medicina (especialitat de psiquiatria).

– Tenir fomació específica en tècniques projectives i/o Rorschach.

Avantatges:

Ser membre de la nostra societat permet compartir, discutir i formar part d’un grup interessat en aprendre sobre els mètodes projectius i/o el test de Rorschach.

A més comporta pertànyer a la Sociedad Española del Rorschach (SERYMP) i a la Sociedad Internacional del Rorschach (IRS), i rebre les respectives revistes i comunicacions específiques.

Quan siguis soci podràs anar a un preu reduït als congressos que organitza la nostra societat o, si és el cas, de les altres a les que estem vinculats, així com participar en les nostres activitats científiques i trobades professionals que realitzem periòdicament.

Procediment:

Escriure una carta a la Junta tot indicant els motius pels quals voleu incorporar-vos a la nostra Societat, acompanyada pel Curriculum Vitae de l’interessat.

Una vegada acceptada la carta, la Junta designará un o dos membres que tindran una entrevista amb l’interessat.

Si et sembla bé, posa’t en contacte amb nosaltres!!!

My Agile Privacy
Aquest web utilitza galetes tècniques i de perfils de visitants. El botó "Accepto" les autoritza totes, "No accepto" rebutja l'ús i "Detall" és només informativa..
Advertencia: algunas funciones de esta página pueden estar bloqueadas como resultado de sus opciones de privacidad.